VALERIU STOICA - PICTOR ICONAR

Născut în comuna Movila – Bărăganul Ialomiţean, la 20 iunie 1952, prezent de peste 3 decenii în reviste de cultură, cum ar fi: România Literară, Luceafărul, Caiete, Muzica, Helis, Săptămâna, premiat la concursuri tradiţionale de pictură, poezie, proză, folclor. Autor al volumelor de versuri Nopţi suprapuse şi Labirint (Ed. Ex Libris – 1995), patru antologii lirice, a publicat în reviste volumul Biserici şi legende şi în 2008 Câmpiile Verticale (Ed. Vox, 2008). A ilustrat cărţi de versuri şi proză, cărţi tehnice, grafică în reviste. 
Din 1987 se dedică picturii bisericeşti pictând bisericile Pogorârea Sf. Duh – Titan, Sf. Nicolae – Balta Albă, Soborul Maicii Domnului – Titan, Sf. Ilie U.M. Pantelimon, Sf. Români U.M. Chitila, Sf. Ilie – Otopeni, Sf. Vasile – sectorul 1, paraclisul Bis. Sf. Români – Trapezului, restaurare şi pictat parţial: Sf. Ioan cel Nou – sectorul 2, Popa Tatu, Movila, Sf. Gheorghe – Cornăţel, Dâmboviţa, Sf. Ioan – Ploieşti, Delea Nouă – Bucureşti, catapetesme: Ştefăneşti – Galaţi, Fodora – Sălaj, Sf. Petru şi Pavel – Ghencea-Militari, Domneşti – Ilfov, Biserica cu Sfinţi – Bucureşti, Troiţe la Brezoaele şi Cornăţel – Dâmboviţa, etc.
Lucrări de artă monumentală la Şcoala 200, Şcoala 55, grădiniţa Ştefan cel Mare – Brăila, Uzinele Republica, Granitul.

Ca director al Clubului Republica a condus cercul de pictură, ceramică şi artă populară Dejunul pe iarbă patronat de Muzeul Naţional de Artă şi Muzeul Municipiului Bucureşti, unde au participat artişti consacraţi, meşteri populari şi tineri afirmaţi ulterior în ţară şi străinătate. A organizat când erau posibilităţi şi tabere de creaţie, cum ar fi: Gura portiţei, Remetea-Chioarului – Maramureş, Sulina, Slănic Prahova, Insula Mare, etc. 

Activitatea de creaţie plastică şi literara a fost popularizată de principalele posturi de radio şi televiziune începând din anul 1975, BBC 1992, în presa română şi străină(Rusia, China), în presa audio-vizuală şi scrisă locală (Braşov, Vâlcea, Ialomiţa, Tulcea, etc.)

Este prezent în muzeele de stat şi colecţii particulare din peste 30 de ţări de pe 6 continente.

 

Contact